Šneková vŕtačka sa používa na výsadbu ovocných stromov