Úloha dvojčepeľovej skalnej píly pri razení tunela