Konštrukcia kontajnerového pohyblivého domu pomocou špirálovej pilóty